ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Tolerancja uszkodzeń w kontenerach

7 marca, 2023 /
0 komentarzy

Trudno jest dziś wyobrazić sobie transport międzykontynentalny (w tym morski) bez tak popularnych, metalowych skrzyń, zwanych kontenerami. Są one niezwykle pojemne, a jednocześnie wytrzymałe na różnorodne uszkodzenia mechaniczne, duże obciążenia, a także niekorzystne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć, skrajne temperatury czy nadmierne promieniowanie słoneczne).

Nieodłącznym elementem eksploatacji kontenerów są regularne, dokładne przeglądy techniczne. Podczas nich sprawdza się między innymi ich udźwig, szczelność, a także wytrzymałość na każdej płaszczyźnie. Oczywiście każde odchylenie od normy może powodować niebezpieczeństwo przewożonych ładunków, jednak według międzynarodowych przepisów istnieją możliwe odchylenia, które nie powodują dyskwalifikacji konstrukcji z użytku.

Organizacją, która określa tolerancję uszkodzeń w kontenerach jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).

Według niej możliwe odchylenia od normy mogą dotyczyć takich elementów kontenera, jak:

belka poprzeczna podstawy – w przypadku typu drzwiowego na zewnątrz dopuszcza się maksymalnie 5 mm różnicy poza płaszczyzną czołową (na zewnątrz) lub nie niżej od dolnej powierzchni naroża (w dół); w przypadku typu czołowego dopuszcza się różnicę minimalnie 1 mm za powierzchnią czołową (na zewnątrz),

słupek narożny – maksymalnie 5 mm poza płaszczyzną czołową bądź boczną (na zewnątrz),

kieszenie dla wideł – przy załadowanym kontenerze dopuszcza się odchylenie minimalnie 345 mm, a przy pustym kontenerze minimalnie 295 mm (w zakresie szerokości); w zakresie wysokości przy kontenerze załadowanym minimalnie 105 mm, a przy pustym minimalnie 92 mm,

tunel typu „gęsiej szyi” – konkretne odchylenia zarówno pod kątem długości, szerokości oraz wysokości,

otwór drzwiowy – odchylenia dopuszczalne w zakresie wysokości oraz szerokości.

Oczywiście najlepiej, jeśli wszystkie wykorzystywane kontenery będą w pełni sprawne i pozbawione uszkodzeń. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją akceptowalne uszkodzenia, które nie wpłyną znacząco na wytrzymałość stosowanych kontenerów.