Certyfikaty

Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług wdrożyliśmy i utrzymujemy zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Wysoka jakość oferowanych usług wymaga potwierdzenia naszej wiarygodności zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz PN-EN ISO 3834-3:2007.

Polityka jakości i środowiskowa POLKONT Sp. z o. o.

Wierzymy, że wysoki poziom obsługi Klientów możliwy jest tylko poprzez ciągłe doskonalenie i przestrzeganie procedur i instrukcji naszego systemu.

Z dumą prezentujemy uzyskane certyfikaty w wersji polskiej / angielskiej / niemieckiej :

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (PL)

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (EN)

Certyfikat EN 1090-1:2009+A1:2011 (PL / EN / DE)

Certyfikat PN-EN ISO 3834-3:2007 (PL / EN / DE)

Nasz zakład naprawczy uzyskał świadectwo uznania w zakresie przeprowadzania napraw kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem zbiorników w kontenerach zbiornikowych. Na potrzeby certyfikacji wprowadziliśmy i wdrożyliśmy Ramową instrukcję napraw kontenerów stalowych zatwierdzoną przez Polski Rejestr Statków S.A.

Świadectwo uznania zakładu naprawczego przez PRS (odnowione 24/05/2022 r.)

Kolejnym etapem jest uzyskny Certyfikat Zgodności Procedury Spawania w zakresie spawania stali o granicy plastyczności z grupy 1.2 (wg CR ISO 15608), grubości do 6mm metodą 135 (pozycja PA, PB, PF). Po zatwierdzeniu wstępnej instrukcji technologicznej spawania ustanowiono Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) wg EN-ISO 15614-1 (level 2) wydany przez Bureau Veritas Marine & Offshore.

Certyfikat Zgodności Procedury Spawania Bureau Veritas (15/02/2019 r.)

Stosowanie kwalifikowanych technologii spawalniczych przez producentów wyrobów konstrukcyjnych, stanowi potwierdzenie na to, że procesy wytwórcze zostały zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami technicznymi i jakościowymi stawianymi przez klientów.

W ostatnim czasie nasi pracownicy brali udział w szkoleniu pozwalającym rozszerzyć zakres wiedzy na temat rozwiązań ATEX.

Certyfikat ze szkolenia ATEX (20/03/2020 r.)

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego. Omówiono również najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX.

This post is also available in: niemiecki angielski