ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Przeglądy CSC

Usługi

Przeglądy CSC

Przegląd CSC (ang. Container Safety Convention) to jedna z procedur, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kontenerów morskich podczas transportu. CSC jest międzynarodową konwencją, która została ustanowiona w 1972 roku przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).
Zgodnie z wymaganiami konwencji CSC, wszystkie kontenery morskie, które są używane do międzynarodowego transportu ładunków, muszą przechodzić regularne przeglądy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i zgodności z międzynarodowymi standardami.
Przegląd CSC to szczegółowa inspekcja kontenera, która ma na celu sprawdzenie, czy kontener spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w konwencji CSC. Przegląd ten obejmuje m.in. kontrolę warstwy malarskiej, konstrukcji, zamków, zawiasów, uszczelek, systemów wentylacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych.
Przegląd CSC musi być przeprowadzony przed pierwszym użyciem kontenera, a następnie regularnie co 30 miesięcy przez zatwierdzone przez władze jednostki kontroli kontenerów (ang. Container Safety Inspection Unit – CSI). CSI to niezależna jednostka, która ma na celu zapewnienie, że kontenery morskie są bezpieczne i zgodne z międzynarodowymi standardami.
Kontener, który przeszedł przegląd CSC, otrzymuje certyfikat CSC, który potwierdza, że kontener jest bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi standardami. Certyfikat CSC jest ważny przez 5 lat od daty wydania. Po tym okresie kontener musi przejść kolejny przegląd CSC.