ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Jak załadować chłodnie?

7 marca, 2023 /
0 komentarzy

Kontenery chłodnicze stosowane w transporcie lądowym oraz frachcie morskim wymagają stosowania specyficznych zasad w zakresie załadunku. Są to kontenery wyposażone w agregaty chłodnicze utrzymujące wewnątrz optymalnie niską temperaturę, wymaganą przez przewożony typ towaru – z reguły produkty spożywcze, choć nie tylko.

Podczas załadunku kontenerów chłodniczych należy pamiętać o tym, aby:

– wyłączyć agregat chłodniczy,
– rozłożyć załadunek równolegle na podłodze kontenera,
– w przypadku gdy załadunek nie zajmuje całej podłogi, należy umieścić go w głębi kontenera, a wolną przestrzeń wypełnić paletami oraz kartonem,
– nie przeładowywać kontenera powyżej czerwonej linii ostrzegawczej zaznaczonej na ścianie kontenera (oznacza ona przestrzeń niezbędną dla prawidłowego obiegu zimnego powietrza),
– załadunek na paletach był usztywniony folią stretch tylko dookoła, a nie od góry, ani od dołu,
– załadunek nie może być przykryty ani przekładany folią, ani innymi materiałami, które nie zagwarantowałyby odpowiedniego przepływu powietrza.

Jakich błędów się wystrzegać podczas załadunku chłodni?

Planując załadunek kontenerów chłodniczych należy unikać wolnych przestrzeni pomiędzy ładunkiem. Całość musi być ustawiona ściśle, w przeciwnym przypadku chłodzona będzie tylko część ustawiona bezpośrednio przy agregacie. Unikamy też pozostawiania wolnej przestrzeni między agregatem i załadunkiem, a także pomiędzy załadunkiem a drzwiami. Ładunek ustawiamy jak najbliżej agregatu, a przestrzeń przy drzwiach wypełniamy kartonem, w celu wymuszenia prawidłowej cyrkulacji zimnego powietrza. Powietrze musi swobodnie przepływać przez ładunek, dlatego niedopuszczalne jest przykrywanie go folią od spodu, ani od góry.

Kontener typu chłodnia pozwala na utrzymywanie temperatury w zakresie od -25°C do 16°C, co pozwala na bezpieczne transportowanie owoców, warzyw – zarówno świeżych, jak i mrożonych, nabiału, mrożonych produktów gotowych, lodów i innych.