ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Efektywny załadunek, czyli jak układane są palety w kontenerach?

7 marca, 2023 /
0 komentarzy

Prawidłowe ułożenie palet w kontenerze jest niezbędne dla zoptymalizowania kosztów całego przedsięwzięcia. Powierzchnię kontenerową należy wykorzystać do maksimum, choć w granicach dopuszczalnego ciężaru. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile palet pomieści dany kontener, ponieważ w transporcie mamy do czynienia z różnymi rodzajami kontenerów, jak z i różnymi rodzajami palet.

Typy palet:

  • europaleta – 800 x 1200 mm
  • paleta przemysłowa – 1000 x 1200 mm.

Na co zwrócić uwagę podczas układania palet w kontenerze?

Przede wszystkim należy tak rozplanować układ palet, aby możliwe było załadowanie jak największej partii załadunku, nie przekraczając jednocześnie maksymalnego dopuszczalnego ciężaru użytkowego. Jednocześnie układ palet powinien zapobiegać uszkodzeniom jednostkowych partii ładunku podczas transportu (a także załadunku i wyładunku). Dopuszczalne jest układanie palet piętrowo, z dbałością o nieprzekraczanie norm w zakresie dopuszczalnej wysokości załadunku wraz z paletami.

Podczas załadunku należy wykorzystać całkowitą przestrzeń kontenera, stosując odpowiednie zabezpieczenia towaru przed swobodnym przemieszczaniem się i wypełniając wolne przestrzenie specjalnymi wypełniaczami transportowymi. Załadunek nigdy nie powinien wywierać bezpośredniego nacisku na drzwi kontenera.

Ile palet pomieszczą różne kontenery w jednej warstwie?

Liczby podane dla załadunków nie wystających poza obrys palety.

  • Kontener morski 20ft uniwersalny – 11 europalet lub 9-10 palet przemysłowych.
  • Kontener morski 40ft uniwersalny – 24-25 europalet lub 20-21 palet przemysłowych.
  • Kontener morski 40ft poszerzany – 30 europalet.
  • Kontener morski 45ft poszerzany – 33 europalety.
  • Kontener morski 20ft chłodniczy – 10 europalet lub 9 palet przemysłowych.
  • Kontener morski 40ft chłodniczy – 23 europalety lub 20 palet przemysłowych.
  • W najpopularniejszym kontenerze morskim 20ft palety należy układać w dwóch rzędach: jeden równolegle do ściany bocznej tak, aby palety stykały się krótszymi krawędziami, drugi rząd w poprzek – tak aby palety stykały się dłuższymi krawędziami.

W przypadku większych kontenerów można zastosować układ naprzemienny: dwie palety stykające się krawędziami krótszymi, a obok trzy palety stykające się krawędziami dłuższymi i na przemian zamieniać ten układ stronami prawa-lewa aż do drzwi wejściowych.