ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Poradnik

Jak załadować kontener?

7 marca, 2023 /
0 komentarzy

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie transportu towarów bez kontenerów. Te olbrzymie, metalowe skrzynie przewożone są różnymi środkami transportu: TIR-ami, koleją, samolotami czy wreszcie specjalnymi statkami. Pozwalają zoptymalizować koszty przewozu niezliczonych ilości towarów, zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo i należyte warunki przechowywania podczas długotrwałej podróży z krajów nadania do odbiorców. Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia transportu różnego rodzaju towarów i dóbr jest prawidłowe załadowanie kontenera. Warto pamiętać, że nieprawidłowo załadowany kontener może przyczynić się do uszkodzenia załadunku w czasie transportu, a także przynieść podejrzenia co do przewozu niedozwolonych przedmiotów i skłonić celników do kontroli ładunku.

Jak prawidłowo załadować kontener?

Każdy typ kontenera posiada dopuszczalną masę maksymalną z załadunkiem. Oczywiście masy tej nie należy przekraczać. Wagę załadunku należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni kontenera (istnieją też specjalne rozwiązania do rozpraszania masy, m.in. maty).

Podczas załadunku należy wykorzystać całkowitą przestrzeń kontenera, stosując odpowiednie zabezpieczenia towaru przed swobodnym przemieszczaniem się i wypełniając wolne przestrzenie specjalnymi wypełniaczami transportowymi. Załadunek nigdy nie powinien wywierać bezpośredniego nacisku na drzwi kontenera.

Załadunek należy przeprowadzać biorąc pod uwagę dopasowanie towaru pod kątem warunków przechowywania, specyfiki, potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych zabezpieczeń. Nigdy cięższe towary nie powinny być umieszczane na lżejszych. Warto podkreślić, że nieprawidłowy załadunek może przyczynić się do uszkodzenia w transporcie nawet potencjalnie odpornych i ciężkich przedmiotów. Przypominamy także o stosowaniu akcesoriów ułatwiających uzyskanie optymalnych warunków fizycznych na czas podróży towaru, takich jak np. izolacje termiczne, materiały sztauerskie czy pochłaniacze wilgoci.