ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Terminal kontenerowy

KONTENERY

Przeglądy CSC

Każdy kontener, który ma być dopuszczony do transportu morskiego, powinien posiadać podstawowe dokumenty, którymi są certyfikat uznania typu konstrukcji kontenera oraz jego metryka. Wyróżnia się też inne dokumenty branżowe, które stanowią podstawę konstrukcyjną oraz kontrolną w eksploatacji. Do tych dokumentów należy między innymi Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach (International Convention for Safe Containers) z 1972 roku. Na podstawie konwencji przeglądy dzieli się na: ・przeglądy stałe (PES – Periodic Examination Scheme), ・przeglądy ciągłe (ACEP – Approved Continuous Examination Program). PES przeprowadza się w okresie nieprzekraczającym 5 lat od daty produkcji kontenera, a każdy kolejny przegląd jest wykonywany w okresie nie przekraczającym 30 miesięcy. ACEP przeprowadza się w okresie nieprzekraczającym 30 miesięcy od daty ostatniego przeglądu, przy czym istnieje również podział na przeglądy pełne(przy dużych naprawach i rekonstrukcjach) oraz rutynowe (celem jest wykrycie uszkodzeń wymagających naprawy w czasie bieżącej eksploatacji). Nasza firma posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów PES. Zakres przeglądów i napraw określa przyjęta przez naszą firmę Ramowa instrukcja naprawy kontenerów stalowych opracowana i zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków S.A. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z naszymi doradcami techniczno- handlowymi.