ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polkont Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy ul. Stary Rynek 15 – 21 l.3, 85-105  Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136736, zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP: 9111819104, oraz dla celów statystycznych o numerze REGON: 932823786. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową poprzez adres e-mail: rodo@polkont.pl, telefonicznie pod nr: +48 55 2610349 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, które zostały udostępnione Polkont dostępnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku realizacji umów dotyczących świadczonych przez Nas usług.

Przetwarzanie danych identyfikacyjnych, teleadresowych, danych dotyczących pełnionej funkcji w pracy oraz uprawnień zawodowych naszych Klientów, Kontrahentów, potencjalnych Kontrahentów jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, lub umowy najmu, zleceń transportowych, zleceń dostawy i podjęcia kontenerów, wystawiania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na skierowane do Polkont pytania, prowadzenie korespondencji, marketingu, a także do kontaktu w przypadku konieczności przekazania innych informacji i usług w tym ciążących na Polkont obowiązków prawnych, ustalenia i dochodzenia roszczeń w tym reklamacyjnych, doradztwa technicznego, obsługi reklamacji, Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Klienta / Kontrahenta przy rejestracji w systemie Polkont, to znaczy adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe;

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. ŹRÓDŁOWOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Polkont przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Polkont jedynie przez niezbędny do osiągnięcia celów okres przetwarzania określony przez obowiązujące przepisy Ordynacji Podatkowej oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

VI. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Masz prawo żądania edycji danych,
 • Masz prawo do usunięcia danych,
 • Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Możesz wycofać zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@polkont.pl