ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Kontenery

Kontenery

Kontenery ognioodporne w klasie A60 EXBOX 20′

Kontener POLKONT EXBOX jest oparty na standardowym kontenerze ISO, który został nowo zbudowany i przetestowany zgodnie z normą DIN ISO 1496 część 1. Jego wymiary i klasyfikacja są zgodne z DIN ISO 668, seria 1, a posiada kostki narożne zgodne z DIN ISO 1161. Konstrukcja kontenera wykonana jest wersji stalowej, z stalową podłogą.

Dlaczego warto wybrać kontener EXBOX?

  • Dostępne kubatury kontenera EXBOX to 13qm, 32qm i 75qm.
  • Konstrukcja kontenera jest obliczona i wykonana zgodnie z zaleceniami REI 60, co oznacza, że jest odporna na działanie ognia przez określony czas.
  • Kontener można bezpiecznie przemieszczać zgodnie z dyrektywą CSC transportem kołowym, kolejowym i morskim.
  • Kontener jest wyposażony w system rozszczelnienia, który umożliwia kontrolowane zmniejszenie ciśnienia wewnątrz kontenera w przypadku osiągnięcia krytycznego poziomu.
  • Posiada wanny wychwytowo-spustowe, co ułatwia ochronę przed wyciekami.

Dodatkowo, opcjonalnie kontener EXBOX może być wyposażony w:

  • Urządzenia klimatyzacyjne zgodne z dyrektywą ATEX, które są przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Instalacje elektryczne w układzie izolowanym, które umożliwiają podłączenie kontenera na platformach wydobywczych.
  • Systemy ochrony pożarowej konstrukcji stalowych, które są wysokoplastyczne i odporne mechanicznie.
  • Autonomiczne systemy gaszenia pożaru oparte na gazach i aerozolach, które są aktywowane w przypadku pożaru.

Ważne są także możliwe do wdrożenia systemy detekcji zagrożeń wybuchem, takie jak: wczesna detekcja dymu, wykrywanie wycieków szkodliwych cieczy, detekcja gazów toksycznych i wybuchowych, oraz kontrola temperatury z możliwością przesyłu danych zdalnie i alarmowania w przypadku przekroczenia ustalonych wartości krytycznych.

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wrota
Szerokość
Wysokość