ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Kontenery

Kontenery

Kontenery ognioodporne w klasie A60 EXBOX 10’

Kontener POLKONT EXBOX oparty jest na standardowym kontenerze ISO, nowo zbudowanym i przetestowanym zgodnie z DIN ISO 1496 część 1, wymiary i klasyfikacja zgodnie z DIN ISO 668, seria 1, z kostkami narożnymi zgodnie z DIN ISO 1161, wykonanie konstrukcji wersja stalowa ze stalową podłogą.

Zalety kontenera EXBOX:

 • dostępne kubatury kontenera EXBOX 13qm; 32qm; 75qm,
 • konstrukcja kontenera obliczona i wykonana zgodnie z zaleceniami REI 60
 • możliwość bezpiecznego przemieszczania ładunków oraz kontenera zgodnie z dyrektywą CSC transportem kołowym i kolejowym oraz statkami,
 • system rozszczelnienia kontenera w sytuacji osiągnięcia we wnętrzu kontenera założonego ciśnienia krytycznego, umożliwiający redukcję ciśnienia w sposób kontrolowany,
 • wanny wychwytowo – spustowe,

Opcjonalnie kontener EXBOX może być wyposażony w:

 • urządzenia klimatyzacyjne zgodne z dyrektywą ATEX do stref zagrożonych wybuchem,
 • instalacje elektryczne w układzie izolowanym umożliwiającym podłączenie elektryczne kontenera na platformach wydobywczych,
 • wysokoplastyczne i odporne mechanicznie natryskowe systemy ochrony pożarowej konstrukcji stalowych,
 • autonomiczne systemy gaszenia ognia na bazie gazów i aerozoli w momencie powstania pożaru,
 • systemy detekcji zagrożenia wybuchem w tym:
  • wczesna detekcja dymu umożliwiające wykrycie pożaru w najwcześniejszym stadium,
  • detekcja wycieku cieczy szkodliwych,
  • systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych,
  • systemów kontroli temperatury z możliwością zdalnego przesyłu danych oraz alarmowania w przypadku przekroczenia założonych wartości krytycznych.

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wrota
Szerokość
Wysokość