ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Realizacje

Magazyny substancji niebezpiecznych

KONTENER SPECJALISTYCZNY 20FT EX

Stosowany jako magazyn substancji niebezpiecznych, z instalacją elektryczną w wykonaniu iskrobezpiecznym i wanną wychwytową o pojemności 1000 litrów.

Kontener posiada izolację termiczną oraz ogrzewanie i wentylację.

Specyfikacja wykonania:

  • konstrukcja: 20ft – 6058/2438/2591 [mm];
  • izolacja ścian i stropodachu: kasetony z rdzeniem z MW 50 w okładzinie z blachy ocynkowanej;
  • izolacja podłogi: natrysk pianą typu zamknięta komórka gr. 50 mm;
  • wykończenie podłogi: stalowa wanna wychwytowa z blachy płaskiej gr. 3 mm i wysokości 100 mm nakryta kratą pomostową WEMA na całej powierzchni podłogi; nośność krat – 10 kN/m²;
  • modyfikacje: instalacja elektryczna i urządzenia (grzejnik, wentylator, oświetlenie) w standardzie przeciwwybuchowym;
  • kolorystyka zewnętrzna: RAL 9006;

kolorystyka wewnętrzna: blacha ocynkowana;