ISO 14001
ISO 9001
EN 1090-1
EN ISO 3834-3
Certyfikat: Polska Izba
Konstrukcji Stalowych

Kontenery

Kontenery

Kontener 10′

Polkont posiada w swojej ofercie kontenery morskie, w tym 10-stopowe kontenery Dry Van (10’DV), przeznaczone do celów magazynowych. Kontenery te nie spełniają standardów oraz certyfikacji CSC umożliwiających ich zastosowanie w międzynarodowym transporcie morskim. Zastosowanie kontenera nie posiadającego aktualnego certyfikatu CSC (Container Safety Convention) potwierdzającego, że kontener jest bezpieczny do użytku na morzu i lądzie może skutkować trudnościami w transporcie międzynarodowym oraz morskim. Kontenery takie mogą być niedopuszczone do załadunku na statek przez linie morskie lub porty.

Oferowane przez Polkont kontenery 10’ bez certyfikacji CSC są lekkie, estetyczne, wymiarowo identyczne z kontenerami 10- stopowymi posiadającymi certyfikację CSC. Kontenery te są zabezpieczone antykorozyjnie przy zastosowaniu metody kataforezy – metody, którą stosuje się do zabezpieczania antykorozyjnego karoserii samochodowych. Warstwa nawierzchniowa nanoszona jest metodą malowania proszkowego, która w doskonały sposób zabezpiecza kontener przed negatywnym działaniem agresywnych warunków atmosferycznych oraz jest trwała kolorystycznie na długie lata.

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość
Wewnętrzne
2840
2438
2385
Zewnętrzne
2991
2352
2591
Wrota
Szerokość
Wysokość
2343
2280
  • izolacja cieplna,
  • malowanie wg kolorystyki RAL na życzenie Klienta,
  • instalacja elektryczna,
  • wanna wychwytowa,
  • inne, dodatkowe wyposażenie.