Depot kontenerowy Warszawa

Depoty kontenerowe — funkcje, korzyści, ułatwienia

Depoty kontenerowe spełniają w łańcuchu transportowym morskim i kołowym bardzo ważną rolę. To tutaj przeładowywane są kontenery morskie z jednego środka transportu na inny w celu kontynuacji dostaw towarów. Przeładunki kontenerów dokonywane są pomiędzy kołowymi pojazdami – samochody ciężarowe – transport kolejowy – depot i odwrotnie. 

W jakim celu korzysta się z depotów kontenerowych?

Istotnym aspektem działalności depotów kontenerów, jest minimalizacja kosztów związanych z przemieszczeniem kontenerów pustych. Jest to problem, z którym borykają się firmy spedycyjne — mianowicie jest to proces przemieszczania kontenerów bez ładunku. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia zawsze, gdy kontener po rozładunku musi zostać przetransportowany do innej lokalizacji w celu ponownego załadunku. Są to najczęściej ruchy nieekonomiczne i nie przynoszą żadnej korzyści przedsiębiorstwu.

Depot kontenerowy Warszawa Polkont

Jakie usługi realizują depoty kontenerowe?

O tym jak ważny z punktu widzenia optymalizacji kosztów jest problem pustych
przebiegów, świadczy fakt, że stanowią one aż 70% wolumenu w transporcie krajowym.

Depoty kontenerowe zlokalizowane przy najważniejszych węzłach drogowo-kolejowych i aglomeracjach miejskich umożliwiają składowanie pustych kontenerów do momentu ich ponownego załadunku. Nie wymaga to ich przemieszczania do miejsca pierwotnego podjęcia, tym samym generując niższe koszty obsługi.

Depot kontenerów kontenery magazynowe

Do oferowanych przez depoty usług można zaliczyć:

  • przyjmowanie pustych kontenerów do składowania,
  • przyjmowanie kontenerów eksportowych i importowych z towarem oraz ich przechowywanie,
  • przegląd i naprawa kontenerów,
  • przeglądy PTI kontenerów chłodniczych
  • załadunki kontenerów na środki transportu,

Niezależne depoty kontenerowe

Polkont Sp. z o.o. posiada w Warszawie niezależny depot kontenerowy, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę (oświetlenie, utwardzony plac, całodobowa ochrona, specjalistyczny wózek kontenerowy), gdzie zapewnia kompleksowe przeładunki kontenerów. Kontenery chłodnicze mają możliwość podłączenia do prądu w celu przeprowadzenia przeglądów PTI.

Depot kontenerowy zlokalizowany jest w pobliżu autostrady  S8/E67, 2 km od Węzła Żerań i 21 km od autostrady A2, obok dworca Warszawa Praga, przy skrzyżowaniu linii kolejowych E65 i E20.

Kontenery sprzedaż i wynajem

 

Depot kontenerowy Polkont Warszawa

  • posiada powierzchnię magazynową wystarczającą do przechowywania 1500 TEU,
  • ma maksymalną pojemność przeładunkowa kontenerów 10 000 TEU rocznie,
  • obsługuje kontenery 20’, 30’, 40’, 45’ i HC,
  • oferuje przeglądy i naprawę kontenerów,
  • zapewnia czyszczenie kontenerów Polkont Sp. z o.o. oferuje także możliwość odnowienia certyfikatu CSC, obsługuje transport kołowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.