Certyfikaty

Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług wdrożyliśmy i utrzymujemy zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Wierzymy, że wysoki poziom obsługi Klientów możliwy jest tylko poprzez ciągłe doskonalenie i przestrzeganie procedur i instrukcji naszego systemu.

Z dumą prezentujemy uzyskane certyfikaty w wersji polskiej i angielskiej:

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (PL)

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (EN)

Nasz zakład naprawczy uzyskał świadectwo uznania w zakresie przeprowadzania napraw kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem zbiorników w kontenerach zbiornikowych. Na potrzeby certyfikacji wprowadziliśmy i wdrożyliśmy Ramową instrukcję napraw kontenerów stalowych zatwierdzoną przez Polski Rejestr Statków S.A.

Świadectwo uznania zakładu naprawczego przez PRS (odnowione 26/04/2018 r.)

Kolejnym etapem jest uzyskny Certyfikat Zgodności Procedury Spawania w zakresie spawania stali o granicy plastyczności z grupy 1.2 (wg CR ISO 15608), grubości do 6mm metodą 135 (pozycja PA, PB, PF). Po zatwierdzeniu wstępnej instrukcji technologicznej spawania ustanowiono Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) wg EN-ISO 15614-1 (level 2) wydany przez Bureau Veritas Marine & Offshore.

Certyfikat Zgodności Procedury Spawania Bureau Veritas (15/02/2019 r.)

Stosowanie kwalifikowanych technologii spawalniczych przez producentów wyrobów konstrukcyjnych, stanowi potwierdzenie na to, że procesy wytwórcze zostały zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami technicznymi i jakościowymi stawianymi przez klientów.