Polkont Sp. z o. o. w Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych

Jest nam miło poinformować, że firma Polkont Sp. z o. o. otrzymała prolongatę członkostwa w POLSKIEJ IZBIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (POLISH CHAMBER OF STEELWORK), numer 376.

Świadectwo członkowstwa w PIKS

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się 17 czerwca 1996 r. Statutowym celem Izby jest wielopłaszczyznowe działanie wspomagające rozwój branży konstrukcji stalowych. Nasza firma należy do grupy od 2020r.

Izba organizuje lub uczestniczy w organizacji konferencji, wystaw i targów, seminariów oraz warsztatów problemowych. W budowie pozytywnego wizerunku – potwierdzaniu solidności i wiarygodności producentów konstrukcji stalowych oraz firm współpracujących i partnerskich – szczególną rolę mają Certyfikaty ustanowione przez PIKS i nadawane według ustalonej procedury.

Izba prowadzi również działalność wydawniczą: co 2 miesiące ukazuje się czasopismo „Konstrukcje Stalowe”, którego głównym celem jest promocja firm członkowskich oraz branży; raz w roku wydawany jest Branżowy Informator Gospodarczy, a w cyklu dwurocznym ukazuje się Katalog Firm.

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Miedziana 3A lok. nr 11
00-814 Warszawa
www.piks.com.pl