Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu

W dniu 16 czerwca w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu (PSBW) mające na celu prowadzenie działań promujących wynajem. Prace nad powstaniem Stowarzyszenia zostały zainicjowane jeszcze w roku 2014 przy współudziale ERA (Europejskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu), które będzie reprezentowane przez PSBW na terenie Polski.

Dodatkowo Stowarzyszenie zajmie się prowadzeniem działań edukacyjnych na rzecz klientów, zwiększaniem świadomości bezpieczeństwa pracy, promowaniem zasad BHP, zapewnieniem niezależnych informacji statystycznych dotyczących rynku oraz reprezentowaniem interesów członków Stowarzyszenia w relacjach z innymi podmiotami.