Wspieramy WOŚP

W ramach W.O.Ś.P. 2017 udostępniliśmy organizatorom biegu „policz się z cukrzycą” kontenery biurowe na biuro „biegu” oraz „depozyt”.