Wspieramy WOŚP

W ramach W.O.Ś.P. 2017 udostępniliśmy organizatorom biegu “policz się z cukrzycą” kontenery biurowe na biuro “biegu” oraz “depozyt”.